หน้าเเรก

ท่านใดที่ต้องการติดต่อเพื่อสมัครเข้าใช้งานเล่น gclub ท่านสามารถสมัครได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. แจ้งชื่อนามสกุล เบอร์โทร เลขบัญชี
 2. โอนเงินเข้าบัญชีที่เราได้ส่งให้
 3. ส่งหลักฐานการโอนเป็นใบสลิป
 4. เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเราจะทำการส่งชื่อไอดีและรหัสผ่านให้กับลูกค้าทันที

ท่านใดที่ต้องการฝากเงินเช้าบัญชีท่านสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้

 1. แจ้งความประสงค์ที่ต้องการฝากเงิน
 2. แจ้งชื่อไอดีที่ต้องการนำเงินเช้า
 3. โอนเงินเข้าบัญชีของเรา
 4. เช็คเงินในบัญชีของท่าน (ไอดีผู้เล่น)

ท่านใดที่ต้องการถอนเงินออกจากบัญชีจากเว็บ gclub ของเราท่านสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้

 1. แจ้งความประสงค์ที่จะถอนเงิน
 2. แจ้งชื่อไอดีที่ต้องการจะถอนเงิน
 3. แจ่งเลขบัญชีที่ต้องการนำเงินเข้า
 4. เช็คเงินในบัญชีของท่าน